Werkbezoek Zijne Majesteit de Koning en Staatssecretaris van Ark bij Schunk Xycarb Technology

Werkbezoek met het thema Veiligheidscultuur

  • Werkbezoek met het thema Veiligheidscultuur

Schunk Xycarb Technology heeft vandaag Zijne Majesteit de Koning en Mevrouw Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogen ontvangen voor een werkbezoek met het thema Veiligheidscultuur.

Zijne Majesteit de Koning en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben zich laten informeren over de veiligheidscultuur verbeteringen op de werkvloer bij Schunk Xycarb Technology, als resultaat van een vijfjarig veiligheidsplan dat na het ongeval van 2014 op initiatief van de nabestaanden en samen met de Inspectie SZW uitgewerkt en opgezet is.

Het initiatief van een veiligheidsplan als er een bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden heeft geleid tot het project Veiligheidscultuur binnen de Inspectie SZW en verschillende pilots om bedrijven bewuster te laten zijn van een cultuur van veilig werken. Eind 2017 heeft de Tweede Kamer een motie ingediend met als doel om bedrijven zelf een veiligheidsverbeterplan te laten opstellen.

"We hopen dat Zijne Majesteit de Koning en Staatssecretaris Van Ark, een goed beeld hebben gekregen van de wijze waarop SXT het veiligheidsprogramma heeft geïmplementeerd en de verregaande veiligheidscultuur verbeteringen die het teweeg heeft gebracht zei Peter Spit, President Schunk Xycarb Technology."

Het werkbezoek omvatte een gesprek tussen de Koning en de staatssecretaris, werknemers en de nabestaanden, gevolgd door een korte rondleiding door het bedrijf en een rondetafelgesprek met verschillende partijen waarbij de visie op het thema Veiligheidscultuur is besproken.